Hva er sykdom i nedre urinveier hos katt?

Sykdom i nedre urinveier hos katt (Feline Lower Urinary Tract Disease, FLUTD) er en samlebetegnelse som inkluderer for eksempel urinstein og andre årsaker til irritasjon i blæren.

Den vanligste sykdommen i gruppen er idiopatisk cystitt hos katt (Feline idiopatic cystitis, FIC). FIC innebærer betennelse av ukjent årsak, men man tror at stress er en betydelig faktor. 

Selv om FLUTD kan inkludere urinveisinfeksjoner hos katt, er dette sjeldent. Hvis du ser blod i kattens urin, er det mest sannsynlig et tegn på FLUTD, blærestein eller en plugg i urinrøret – ikke en infeksjon. Hos hunder er blod i urinen ofte et tegn på infeksjon, men dette er sjelden tilfellet hos katter.

FLUTD er også forbundet med dannelse av krystaller og steiner i urinveiene, som kan forårsake en rekke smertefulle plager for katten din. Struvitt og kalsiumoksalat er vanlige typer steiner.

Struvittkrystaller i kattens urin kan være kombinert med slim og danne plugger i urinrøret. Urinrøret er røret som fører urin fra blæren og ut av kroppen.

Hvis katten har problemer med vannlatingen, kan årsaken være blokkering av urinveiene. Kontakt veterinæren omgående, da denne tilstanden er akutt og kan være livstruende hvis den ikke behandles.

 

Hva er tegnene på FLUTD hos katten din?

 

 

Hvis katten din viser noen av disse varselstegnene på FLUTD, skal du rådføre deg med veterinær.

  • Urinerer utenfor kattedoen (upassende urinering)
  • Strever med å urinere
  • Tap av blærekontroll
  • Hyppigere urinering, med lite urin hver gang
  • Rosa, mørk eller blodig urin
  • Skriker i smerte / lager lyder når den prøver å urinere
  • Slikker genitalieområdet
  • Nedsatt appetitt
  • Mangel på energi eller interesse for normale aktiviteter

 

Ernæringsmessige risikoer for FLUTD

 

Du vet allerede at fôret du gir katten din er meget viktig for den generelle helsen hennes. Feil fôr kan bidra til utvikling av FLUTD eller annen urinveisinfeksjon hos katten.

 

mye av visse mineraler som kalsium, fosfor og magnesium som finnes i enkelte kattefôr kan gjøre at det dannes krystaller i kattens urin, og dette fører noen ganger til urinstein.

Fôret påvirker pH-en, eller surheten, til urinen. Urin skal være moderat sur for at urinveiene skal være sunne, ettersom det er vanskeligere for urinstein å dannes i et surt miljø.

Risikofaktorer i hjemmemiljøet og andre årsaker

 

Stress

Hos katter kan stress påvirke urinveiene, og dette kan føre til smertefull betennelse. Stress kan komme av faktorer som gjester, konflikt med andre kjæledyr eller mangel på steder å hvile eller gjemme seg.

For høy vekt

Overvektige katter er også mer utsatt for å få FLUTD.

Lavt inntak av vann

Når katter eller hunder drikker lite vann, blir urinen mer konsentrert, noe som øker sjansen for dannelse av urinstein.

Kattedo

Katter kan forbinde smertefull urinering med kattedoen, og slutte å bruke den.

 

Behandling og tilbakevendelse av FLUTD

 

FLUTD er alvorlig og krever medisinsk tilsyn. Heldigvis kan du hjelpe katten din å bli frisk igjen med veterinærbehandling og riktig FLUTD-kosthold.
Men du må huske at urinveissykdom kan være en livsvarig sykdom. Enhver katt som har blitt behandlet for urinveissykdom står i fare for å få det igjen. Selv med den beste behandling kan noen katter få tilbakevendende symptomer i korte perioder. Se nøye etter om symptomene og tegnene kommer tilbake, og rådfør deg med veterinær hvis du ser at tegnene oppstår på nytt.

anchor

Omsorg for katt eller hund

ARTIKLER OG VERKTØY

Senter for katte-/hundeomsorg

 

Ikke la din katt lide av urinveisproblemer

 

FLUTD kan være en utfordring for deg og din katt. Se hva vi har for løsninger

 

Se alternativene