Hill's satsing på katters
og hunders velferd

  • Vi deltar ikke i studier som setter katters og hunders helse i fare. Alle Hill's-støttede studier er utformet for å bevare og forbedre katters og hunders helse. Ingen studier blir utført på hunder eller katter som krever aktiv dødshjelp.
  • Når man studerer hvordan et næringsstoff opptas, fordeles, lagres, brukes og frigjøres av en katts eller hunds kropp, bruker vi bare forskningsmetoder som er tilsvarende menneskelige ernæringsmessige eller medisinske studier. Hill's verken støtter eller utfører studier som forårsaker smerte eller skade på katter og hunder. Dette er basert på vår overbevisning om at det som er smertefullt for mennesker, også er smertefullt for katter og hunder.
  • Vi utfører ikke studier med mindre vi har overbevisende indikasjoner på at vi kan forbedre helsen og velværet til selskapsdyr. Disse studiene resulterer ofte i banebrytende ernæringsmessige funn, og forbedrer livene til millioner av hunder og katter.
  • Vi arbeider kontinuerlig med å finne måter å redusere avhengighet av dyreforskning på. Et betydelig antall hunder og katter som deltar i våre ernæringsstudier er involvert i hjemmetester. Våre veterinærer og ernæringseksperter er dyktige til å utvikle modeller som simulerer funksjoner hos dyr. For testing av munnhygiene har vi for eksempel vært pionerer innen bruk av en "kunstig munn" som måler effektiviteten av nye teknologier. Et annet eksempel er utviklingen og bruken av en matematisk formel, basert på fôrets næringsprofil, som nøyaktig kan forutsi pH-verdien i urin uten bruk av dyreforsøk.
  • For å forsikre katte- og hundeeiere om at våre terapeutiske fôr er trygge og effektive, støtter vi studier som bruker katter og hunder med naturlig forekommende sykdommer eller tilstander. Vi deltar ikke i studier der det brukes kirurgiske eller ikke-kirurgiske metoder for å lage eller simulere sykdomstilstander.
  • Hill’s Ernæringssenter for hunder og katter og alle eksterne anlegg som Hill’s støtter, må oppfylle eller overgå alle juridiske industristandarder for dyrestell. For alle studier utført på eksterne anlegg, oppnevner vi og betaler "talsmenn" for hunder/katter, som er ansvarlige for at kattene og hundene får omtanke, der de viktigste komponentene er å gi mosjon og et sosialt miljø.
  • Vi støtter og oppmuntrer entusiastisk adopsjon av hunder og katter som tidligere har deltatt i studiene. Vi oppfordrer nye eiere til å seriøst studere hvordan man tar vare på en ny katt eller hund før man skaffer seg en.
  • Vi publiserer forskningsresultatene våre for å fremme kunnskap om ernæringsmessig helsestell og for å bidra til å forebygge unødig gjentakelse av studier som involverer katter og hunder.
  • Hill’s bruker bare data fra dyrestudier som er offentlig tilgjengelig (tidligere publisert) eller som er utført i samsvar med denne Globale velferdserklæringen om dyrevelferd.