Erklæring om dyrevelferd

white horizon

Hill’s Pet Nutrition er opptatt av bærekraft og av å ha en positiv innflytelse på alt vi gjør, inkludert å fremme etiske, ansvarlige praksiser for dyrevelferd i bransjen vår. Vi forplikter oss til høye standarder for dyrevelferd og fordømmer dyremishandling på det sterkeste.

Vi fremmer åpenhet og en samarbeidsrettet tilnærming med leverandørene våre for positiv innvirkning på miljøet og samfunnet. I tillegg erkjenner vi den uvurderlige rollen til andre sentrale interessenter, slik som frivillige organisasjoner, statlige organer og forskere, når det gjelder å få til meningsfulle endringer. Disse partnerskapene er avgjørende for å ta tak i problemene på systemnivå i dyrefôrsektoren, og sammen meisle ut en mer bærekraftig fremtid for hele bransjen.

Hill's Europe og våre europeiske leverandører tilstreber å følge den internasjonalt anerkjente Farm Animal Welfare Committees fem friheter. Vi har også iverksatt flere andre tiltak for å understøtte videre innsats for dyrevelferd, som blant annet:

 • Egen ansattgruppe: Dette teamet møtes med jevne mellomrom, setter mål og arbeider for åpenhet om ingredienser, ansvarlig anskaffelse og større bærekraft for alle dyrearter som brukes. Teamet består av spesialister på dyrevelferd, ledere innen bærekraft og andre fageksperter. På veien mot nye milepæler i nær fremtid er vi opptatt av å dele fremdriften vår offentlig.

 • Leverandørrelasjoner: Forholdet vårt til leverandørene er helt avgjørende, og vi har utviklet og pleier langsiktige forhold med nøye utvalgte leverandører som overholder våre robuste standarder for dyrevelferd, kvalitet og matsikkerhet. Vi erkjenner at det tar lang tid å innføre forandringer innenfor dyrevelferd. Derfor samarbeider vi med leverandørene for å sikre at vi fremmer dyrevelferd sammen.

 • EU-plattform for dyrevelferd / fem domener: En av nøkkelprioritetene våre er å aktivt fremme utviklingen og bruken av frivillige initiativer for å forbedre dyrevelferden ytterligere. Vi følger ekspertgruppen i EU-plattformen for dyrevelferd, som fronter meningsfulle bidrag på feltet for dyrevelferd. Vi erkjenner også at det stadig forekommer forbedringer i moderne dyrevelferd med de fem domenene, og diskuterer disse konseptene med leverandørene.

 • Samsvar med europeiske lover for dyrevelferd: Vårt mål er å overholde nye lover før de innføres.

 • Bransjesamarbeid: Det er viktig for hele hunde- og kattefôrbransjen at bærekraftige og varige forbedringer av dyrevelferden innføres. Som medlem av FEDIAF skal vi arbeide for å fremme dyrevelferd.

 • Investering i alternative proteiner: I samarbeid med partnerne våre skal vi kontinuerlig utforske nye teknologier for å tilby mer bærekraftige ingrediensløsninger for hunde- og kattefôr, som proteiner utviklet gjennom fermentering og innlemming av insektprotein.

 • Fiskeprodukter fra bærekraftige kilder: Fisken vi bruker i produktene våre kommer utelukkende fra bærekraftig fangst eller oppdrett sertifisert gjennom Aquaculture Stewardship Council, Marine Trust og Friends of the Sea.

 • Løfte om fjærfeprodukter: Vi skal bruke 100 % burfrie egg og eggeprodukter i tørr- og våtprodukter innen utgangen av 2024 fra våre leverandører med base i Europa, som dekker de fleste av de europeiske produktene våre. 
  Vi skal be alle leverandørene våre med base i Europa oppfylle alle kriteriene i European Chicken Commitment senest innen 2026. Vi evaluerer kontinuerlig andre humane prinsipper, balansert opp mot aktuelle og pågående risikoer for dyresykdommer.

  Innføringen av gjennomtenkte endringer i leverandørkjeden vil ta tid, men vi forplikter oss til kontinuerlig samarbeid med det globale leverandørnettverket vårt for å få til virkningsfulle positive endringer knyttet til human behandling av dyr.

 • Løfte om andre animalske ingredienser: Vi utvikler dyrevelferdsstandarder for anskaffelsen av andre ingredienser som brukes i produktene våre, som svinekjøtt og storfekjøtt, og vil dele fremgangen vår fra og med 2024.

Vår ambisjon med leverandørpartnerne våre er å skape en bedre verden for mennesker, dyr og planeten, og vårt kontinuerlige fokus på dyrevelferd er et viktig trinn på denne reisen.