Vi skaper en bedre morgendag, én pose av gangen

Hos Hill's har vi satt oss fore å redusere (og erstatte) naturressursene vi bruker til produksjon, emballering og transport av produktene våre. Derfor har vi som mål å levere 100 % resirkulerbare hunde- og kattefôrposer innen 2025.

Vi har begynt med å lansere vår første serie resirkulerbare poser til VET ESSENTIALS - og er dermed en av de første store fôrprodusentene i Europa som går over til resirkulerbar tørrfôremballasje. La oss se nærmere på hvordan man lager resirkulerbare poser.

Slik utviklet Hill's de resirkulerbare posene

Vi brukte nesten tre år på å utvikle det nye resirkulerbare materialet til de nye VET ESSENTIALS-posene. Det krevde omfattende testing for å sikre at kvalitets- og sikkerhetsstandardene våre ble overholdt. Vi testet posenes styrke, holdbarhet, lagringstid, om de motstår fett, fall fra ulike høyder med mer. I utviklingsfasen ble det faktisk gjennomført mer enn 50 ulike tester på alle posestørrelsene for å finne eventuelle problemer.

Hva er spesielt med denne teknologien?

Fram til nå har VET ESSENTIALS-posene vært lagd av en kombinasjon av PET- (polyetylentereftalat) og PE-materialer (polyetylen). PET er det samme materialet som brukes til vannflasker, ettersom det har høy styrke og skaper et blankt utseende. PE har gode forseglingsegenskaper som holder fôret mest mulig ferskt. Men når disse materialene kombineres, kan dessverre ikke gjenvinningsanleggene bearbeide dem videre, og derfor kan de ikke produsere ny plast.

Derfor har vi utviklet en ideell emballasjeløsning for våre resirkulerbare poser – et PE monomateriale (polyetylen, merket som #4 LDPE = lavdensitets polyetylen på VET ESSENTIALS’ hunde- og kattefôrposer). For å oppnå styrken og kvalitetsparameterne som trengtes, koblet vi sammen flere lag. Dette materialet utgjør alle deler av posen, inkludert selve posen, glideren, lukkingen og håndtaket. Ettersom hele posen er lagd av polyetylen, kan den gjenvinnes i sin helhet!

Alt etter hvor du bor, er det så enkelt som å legge posen i riktig kildesorteringsbeholder hjemme, eller levere den på et gjenvinningsanlegg. Opplegget og infrastrukturen som kreves for å gjenvinne polyetylen, varierer fra sted til sted. Se mer informasjon om å resirkulere posene.

Hva skjer etter at posene er resirkulert?

Ettersom våre poser er lagd av polyetylen (en av de mest resirkulerte plasttypene), kan de gjøres om til en rekke nye forbruks- og kommersielle produkter, eksempelvis byggematerialer og ny emballasje.

Ved gjenvinningsanlegget blir en pose strimlet opp, vasket og tørket, før den havner i en ekstruder som gjør den til en lang plaststreng. Denne strengen deles opp i pellets, som er utgangsmaterialet for nye plastprodukter og emballasje.

Små gjerninger, stor effekt

Kvaliteten på plastpelletsene, utgangsmaterialet for ny plast, avhenger av hvor godt det resirkulerbare avfallet sorteres. Så det er opp til hver og en å gjøre sitt – resirkulere mest mulig og sortere avfallet i riktige dunker. Det å gjøre disse enkle tiltakene i dag, kan ha stor effekt i morgen.

  • Pellets av lav kvalitet kan for eksempel brukes til å lage søppelsekker.
  • Pellets av høy kvalitet kan brukes til å lage artikler som eksempelvis hagemøbler, eller de kan tilsettes ny plast slik at man trenger mindre jomfruplast1.

Det er vårt absolutte mål å bli avfallsfrie. Ett av våre initiativ for å nå dette målet er å lage resirkulerbare plastløsninger, slik at materialene kan gjenbrukes. Dette vil redusere behovet for jomfruplast og bidra til å skape en sirkulær økonomi for plast.

Og for å gjøre gjenvinning enda mer tilgjengelig er vi med i CEFLEX-prosjektet. CEFLEX-initiativet bidrar til å gjenvinne emballasje i stadig flere europeiske land ved å:

  • Utvikle "Designing for a Circular Economy"-retningslinjer, som gjelder både emballasje og infrastruktur for å samle inn, sortere og gjenvinne avfall når produktene er uttjent

  • Identifisere og bidra til at bærekraftig drevne markeder kan utvide gjenvinningsprogrammene sine

  • legge fram et bærekraftig forretningseksempel der emballasje kan samles inn, sorteres, gjenvinnes og returneres i fullgod kvalitet til en konkurransedyktig pris

Innen 2025 har CEFLEX som mål å utvikle en etablert infrastruktur på tvers av Europa for innsamling, sortering og gjenvinning til produksjon av resirkulerbar emballasje.

Hvordan kan det hjelpe å gjenvinne VET ESSENTIALS-poser?

Gjenvinning av én VET ESSIENTIALS resirkulerbar pose:

carbon icon

Sparer energi – potensielt like mye energi som trengs for å lade inntil 52 smarttelefoner2,4

 

 

 

carbon icon

Sparer strøm – potensielt like mye strøm som trengs for at en 9 W LED-lyspære skal lyse kontinuerlig i inntil 3 dager2,3

 

 

carbon icon

Reduserer mengden CO2-utslipp – kan potensielt redusere tilsvarende CO2-utslipp som fra en bil som kjører 1 km2,5

 

 

Tenk deg hva vi kan oppnå sammen dersom alle gjør sitt!

Et skritt foran for en bedre morgendag

Ved å bruke resirkulerbare materialer, og hvis alle hjelper til med å sortere dem riktig, rykker en søppelfri fremtid litt nærmere. Sammen kan vi bidra til et bærekraftig miljø der materialer gjenbrukes og behovet for nye materialer reduseres betraktelig.

Finn ut mer på:
https://www.hillspet.no/about-us/sustainability/recyclable-packaging

1Jomfruplast er plastharpiks som er produsert helt uten resirkulerte materialer. Denne typen plast produseres (av naturgass eller råolje) for å lage helt nye plastprodukter for aller første gang.

2Basert på en resirkulerbar pose med 10 kg tørt hunde- eller kattefôr.

3Miljøeffekten av å gjenvinne ett ekstra tonn plastavfall (EU-markedets polymerblanding) i forhold til å sende det til gjeldende alternativ behandling i EU (gjennomsnittlig kombinasjon av forbrenning og deponering). Tonini, D., Garcia-Gutierrez, P. and Nessi, S., Environmental effects of plastic waste recycling, EUR 30668 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-34297-7, doi:10.2760/955772, JRC122455.

4Basert på en gjennomsnittlig besparelse på 2 kWh energi fra fossile brennstoffer (1,2). Å lade en smarttelefon krever 0,012 kWh (EPA, 2021).

5Basert på gjennomsnittlige besparelser på 150 gram CO2e (1,2). En gjennomsnittlig personbil slipper ut 0,17148 kg CO2e/km (DEFRA, 2021)