[ ↓ skip to navigation ↓ ]

SAMTYKKE TIL BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Jeg gir med dette mitt samtykke til bruk av mine Personopplysninger i følgende omfang: (i) navn, (ii) etternavn, (iii) e-postadresse og (iv) videoer, foto og Bilder (“Personopplysninger”) i en periode på tre år til Hill's Pet Nutrition, Inc. ("Annonsøren") som er administrator av mine Personopplysninger samt Annonsørens datterselskaper og tilknyttede selskaper. Samtykket gjelder for å samle inn dataene, oppbevare dem og foreta utvalg ved bruk av manuelle og elektroniske hjelpemidler. Hensikten med innsamling av mine Personopplysninger er fremlegging av navn og etternavn ved publisering av suksesshistorier på Annonsørens nettside. Annonsøren kan ikke offentliggjøre e-postadressen min.

Samtykke til bruk av mine Personopplysninger kan når som helst tilbakekalles av meg ved skriftlig melding til Annonsøren.

Jeg har rett til å be om informasjon om behandlingen av mine Personopplysninger, og Annonsøren skal gi meg denne informasjonen uten ugrunnet opphold.

Annonsøren har rett til å be om fremskaffelse av informasjonen som beskrevet ovenfor, til en forholdsmessig avgift som ikke overstiger kostnadene som er nødvendige for å gi slike opplysninger.

Hvis jeg får kjennskap til eller tror at Annonsøren bruker mine Personopplysninger i strid med vern av mitt privatliv eller i strid med gjeldende lovgivning i landet jeg bor i, og spesielt dersom personopplysningene er unøyaktige i forhold til formålet, har jeg rett til å: (i) Be om en avklaring fra Annonsøren, og (ii) be Annonsøren avhjelpe misligholdet.

Hvis Annonsøren ikke imøtekommer mine krav har jeg rett til å klage til det lokale datatilsynet.

ONLINE SUKSESSHISTORIER

Jeg bekrefter med dette at jeg gir Hill's Pet Nutrition, Inc. ("Annonsør"), datterselskap og tilknyttede selskaper, deres respektive stedfortredere, lisensinnehavere, rettsetterfølgere, agenter og juridiske representanter (heretter samlet kalt "Lisensierte parter"), retten til å bruke, offentliggjøre og føre opphavsrett på mitt navn, navnet på hunden eller katten min, attesterte uttalelser, og/eller eventuelle Bilder, videoer og andre elektroniske og/eller digitale særegenheter eller Bilder av meg og/eller hunden eller katten min (slike Bilder, videoer eller elektroniske og/eller digitale særegenheter eller Bilder vil heretter samlet bli kalt "Bilder") som er sendt inn av meg elektronisk i dag via Annonsørens nettsted, for ubegrenset global bruk i alle medier og typer av reklame og markedsføring av Annonsøren Hill's hunde- og kattefôr.

Jeg godtar at de lisensierte partene skal ha rett til å tilskrive slike innsendte uttalelser (eller uttalelser med andre ord som har vesentlig samme betydning) til meg, som jeg herved bekrefter er et uttrykk for min personlige erfaring og tro.

Videre bekrefter jeg at: (a) alle innsendte Bilder er kun av meg og/eller min hund eller katt, og inkluderer ikke særegenheter eller Bilder av andre personer eller hunder eller katter som ikke eies av meg, (b) bildene eies av meg og (c) at jeg er over 18 år og har full myndighet til å gi rettighetene til Lisensierte parter som referert ovenfor. Jeg godtar og forstår at Bilder innsendt av meg, tilfaller de lisensierte partene og ikke vil bli returnert til meg.

Jeg godtar at reklame eller andre materialer ikke trenger ytterligere godkjenning fra meg før de kan tas i bruk av Lisensierte parter.

Jeg frigir herved Lisensierte parter fra alle krav, gjeld, handlinger eller årsaker til handlinger, søksmål, tvistemål, skader og gjeld av enhver art eller karakter som har oppstått eller kan oppstå som følge av Lisensierte parters utøvelse av de rettigheter jeg har gitt til dem som er angitt her. Jeg godtar videre at jeg skal spare de lisensierte partene for skade og skal holde de lisensierte partene fra og mot alle kostnader, utgifter og gjeld pådratt av de lisensierte partene i forbindelse med forsvar av ethvert krav eller krav på grunn av dette, herunder rimelige advokathonorarer.

Det som fremkommer her vil ikke utgjøre noen forpliktelse på de lisensierte partene og føre til bruk av noen av de rettigheter som er angitt her.

[ ↑ skip to content ↑ ]