[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ Feline s/d™

Prescription Diet™ Feline s/d™ er sammensatt av veterinærer for å bidra til å håndtere struvittkrystaller og -steiner(urinstein) hos katter.

Hovedfordeler

  • Bidrar til å løse opp struvittsteiner.
  • Gir en sur ph-verdi i urinen som bidrar til oppløsning av struvitter.
Ta kontakt med dyrlegen din for mer informasjon og veiledning om hva som er best for katten din.

Tilgjengelige størrelser

  • 156g

De nevnte oppgitte mengdene er kun veiledende, siden katters behov varierer.1,2 Juster fôringsmengden for å opprettholde optimal kroppsvekt.

Kroppsvekt kgHermetikk 156g
22/3 - 3/4
33/4 - 1
41 - 1 1/3
51 1/4 - 1 2/3
61 1/3 - 1 3/4
7 +1/4 per kg

En 156 g hermetikkboks tilsvarer 50 gram tørrfôr.9

[ ↑ skip to content ↑ ]