[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ Canine u/d™

For ernæringsmessig kontroll av alvorlig nyresykdom hos hund. 
Alvorlig nyresykdom karakteriseres med en rekke alvorlige og også livstruende symptomer hos din hund. Denne tilstanden, også kalt nyresvikt, er som oftest irreversibel men kan kontrolleres med rett behandling og ernæring. 
Prescription Diet™ Canine u/d™ er utviklet for å hjelpe å kontrollere problemer i forbindelse med alvorlig nyresykdom hos hund. Nyresykdommer kan gjøre at nyrene blir mindre effektive i å fjerne avfallstoffer fra blodet og regulere kroppsvæskenivået.

Tilgjengelige størrelser

  • 370g

De oppgitte mengdene er kun veiledende, siden hunders behov varierer.1,2 Juster fôringsmengden for å opprettholde optimal kroppsvekt.  

Kroppsvekt kgHermetikk 370 g
2.51/3 - 1/2
52/3 - 3/4
101 - 1 1/2
201 3/4 - 2 1/2
302 1/3 - 3 1/3
403 - 4
503 1/2 - 4 3/4
60 +3/4 per 10 kg

En 370 g hermetikkboks tilsvarer 125 gram tørrfôr.9

[ ↑ skip to content ↑ ]