[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Miljobetinget allergi hos hunder

Alle kan utvikle allergier – mennesker, hunder og katter. Det er ikke stor forskjell pa hva som utloser allergi hos hunder og hva som utloser allergier hos mennesker. Akkurat som oss kan hunder lide av miljobetingede allergier. Allergi hos hunder kommer imidlertid til uttrykk pa andre mater. Nar vi har allergiske reaksjoner er det ofte i form av rennende eller tett nese, nysing og hevelser. Hunder viser ofte symptomer i huden, som kloe pa potene, i ansiktet, orene og magen. Kloe kan fore til infeksjoner og hartap, ubehagelig for bade hunden og deg.

Da vet vi hvordan miljobetingede allergier viser seg. Hva skyldes de? Det kan se ut som om de samme allergener som utloser allergier hos mennesker ogsa plager hunder. Gress og pollen kan forarsake allergiske reaksjoner hos hunder om varen. Stovmidd i huset kan ogsa fore til kloe og irritasjon. De verste synderne er imidlertid lopper og lus. Bitt fra lopper og lus er den vanligste og mest plagsomme arsaken til allergi hos hunder. Vurder derfor a anskaffe en loppe-/lusekam for a kontrollere pelsen na og da.

For du far panikk: Her er den gode nyheten: Miljobetinget allergi hos hunder lar seg ofte handtere pa lang sikt. Medisinering, spesialsjampo og spesialfôr som Hill’s™ Derm Defense™ for hunder med miljobetinget allergi kan bidra til frisk hud hos hunder og holde allergier pa et handterbart niva i arene som kommer.

[ ↑ skip to content ↑ ]