[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Helter blant hunder: Redningshunder

Hunder, i tillegg til å være utmerkede familiehunder, spiller en meget viktig rolle på andre områder i samfunnet. Redningshunder er uvurderlige i katastrofesituasjoner. Eksperter anslår at én hund kan gjøre arbeid tilsvarende mer enn 20 personer.

Redningshunder kan dekke mye større terreng enn mennesker. Fordi de har mye bedre luktesans, syn og hørsel, er de i stand til å registrere mer subtile tegn på liv.

Faktumet at hunder arbeider fortere enn mennesker er en viktig faktor i det økte antallet overlevende ved mange katastrofer, spesielt ved snøskred. Mer enn 90 % av ofrene overlever hvis de reddes innen 15 minutter etter at de er tatt av snøskred. Tallet minsker dramatisk til kun 30 % dersom de blir funnet etter 30 minutter.

Redningshunder er vanligvis opplært til å gjøre én av to jobber: spore en lukt eller søke et område. De to arbeidsoppgavene krever ulike ferdigheter og opplæring. Mennesker som har gått seg vill i ødemarken kan spores av redningshunder. Redningshunden blir presentert en gjenstand med den savnedes egenlukt. Hunden finner den korresponderende lukten og følger sporet til han finner den savnede.

I kjølvannet av jordskjelv og snøskred må redningshundene lokalisere overlevende innen kort tid. Her må redningshunder instinktivt fange opp alle menneskelige lukter nær katastrofeområdet. Når hunden markerer et område, kan redningsmannskapene begynne å grave for å redde overlevende.

De vanligste rasene som brukes som redningshunder er avlet for å gjete eller jakte, fordi de ofte har spesielle velegnete egenskaper. Hvilken som helst hund med riktig temperament og riktig opplæring kan derimot bli redningshund.

Den omfattende opplæringen er viktig for en god redningshund.
Det stilles ekstra krav til lydighet, og hundene må være mentalt og fysisk egnet for arbeidet. De må være egnet for å fungere i en rekke ulike scenarier, fra jordskjelv og urbane katastrofer, til snøskred og villmark.

Arbeid i katastrofeområder er stressende for både mennesker og hunder som er involvert i søk og redning. For slike hunder er derfor god fysikk og psyke helt avgjørende.

Alle hunder trenger riktig ernæring for å leve et langt og sunt liv, enten de er hardt arbeidende redningshunder eller familiehunder. Derfor er Hill's dedikert til produksjon av førsteklasses ernæring for hunder i alle størrelser, raser og aldre.

[ ↑ skip to content ↑ ]