[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Hvordan ser du at hunden din har stive ledd?

Stive ledd kan påvirke hundens livskvalitet betydelig. Hold øye med symptomene:

Gjelder dette for hunden din…

  • ser støl ut, spesielt etter å ha hvilt seg.
  • nøler med å gå opp og ned trapper.
  • henger etter eller blir lett sliten på turer.
  • foretrekker å ligge i stedet for å sitte og stå.
  • klynker, knurrer eller glefser når du tar på leddene.

Hvis du har svart "ja" på noen av punktene ovenfor, er det mulig at din hund lider av stive ledd. Det er viktig at du rådfører deg med veterinæren om dette.

[ ↑ skip to content ↑ ]