[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Personvernerlæring

REGLER FOR PERSONVERN OG BARNS PERSONVERN

Hill's respekterer personvernet til de som besøker nettstedet. Våre regler for personvern er angitt nedenfor. Disse reglene vil kunne endre seg parallelt med at Internett-teknologien endrer seg. Alle endringer vil umiddelbart bli meddelt på disse sidene.

EN SPESIELL MERKNAD TIL FORELDRE OG FORESATTE

Hill's er opptatt av barns personvern. Vi erkjenner at barns bruk av e-post og Internett gir grunn til spesielle tiltak med hensyn til personvern og informasjonssikkerhet.

Det er Hill's intensjon å følge retningslinjene for reklame på Internett og online-tjenester, slik de er utformet av Children's Advertising Review Unit ("CARU"), herunder deres retningslinjer for innsamling av personopplysninger fra mindreårige. Hill's påminner og anmoder alle foreldre om å kontrollere og overvåke barnas online-aktiviteter. Hjelp oss med sikre personvernet for barna dine ved å sørge for at de aldri sender e-post eller opgir personopplysninger på dette nettstedet eller noe annet nettsted uten tillatelse.

[ ↑ skip to content ↑ ]