[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Juridisk erklæring

  1. JURIDISK ERKLÆRING
  2. REGLER FOR PERSONVERN OG BARNS PERSONVERN
  3. EN SPESIELL MERKNAD TIL FORELDRE OG FORESATTE
  4. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN? HVA GJØR VI MED DEN?
  5. INFORMASJONSKAPSLER

Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's") opprettholder dette nettstedet som en service for alle brukere av Internett. Innholdet (bilder og tekst) som er lagt ut av Hill's Pet Nutrition Limited eller tilknyttede selskaper, samt av Colgate-Palmolive Company, er beskyttet med opphavsrett. Produktnavnene, logoene, etikett- og forpakningsdesign ("varemerker") som vises på dette nettstedet, tilhører Hill's Pet Nutrition Inc., tilknyttede selskaper eller lisensgivere der dette er angitt. Utlegging av disse varemerkene på nettstedet innebærer ikke at Hill's gir tillatelse til bruk eller reproduksjon av dem. Merkingen som angår status som varemerker, indikerer kun Hill's rettigheter til disse i USA. Status og merking for varemerker kan variere fra land til land. Innholdet på dette nettstedet kan kun lastes ned til personlig, ikke-kommersiell bruk. Innholdet må ikke kopieres eller modifiseres.

Hill's vil foreta alle rimelige tiltak for å legge ut nøyaktig og oppdatert informasjon, men gir ingen garantier eller forpliktelser med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet, og Hill's frasier seg også alt garantiansvar og ansvar for betingelser, i den grad det gis adgang til det i lovverket, i forbindelse med dette nettstedet og dets innhold, inkludert garantier og betingelser som kan være underforstått, enten det gjelder kvalitet, egnethet til formålet, hjemmel, overholdelse av regler eller andre forhold.

Hill's erklærer at intet i disse betingelsene, selv om det kan tolkes slik, skal oppheve eller begrense Hill's eventuelle ansvar for dødsfall eller personskader som følge av uaktsomhet eller ulovlige handlinger fra selskapets side, eller annen klanderverdig handling som selskapet ikke kan fritas for ifølge gjeldende lov. Eventuelle lovfestede rettigheter som brukerne har som forbrukere, påvirkes ikke av disse betingelsene.

I tråd med foregående paragraf skal Hill's ikke i noe tilfelle være ansvarlig (enten det gjelder kontraktsbrudd, uaktsomhet eller av noen annen grunn) for tapt fortjeneste, typiske eller spesielle skader, tapt salg, tapt inntjening, tap av programvare eller data, tap av driftstid på datautstyr (pga. programvare eller data), tap av eller bortkastet tid for ledelse eller ansatte eller for annet indirekte tap, følgetap eller spesielle tap, uansett hvordan de oppstår.

Hill's maksimale, totale ansvar overfor deg i forbindelse med dette nettstedet, enten det gjelder kontraktsforhold eller sivilt søksmål, inkludert men ikke begrenset til uaktsomhet, eller på annet grunnlag, er begrenset til £ 250.

Hill's skal ikke være ansvarlig for skader av noen type som følge av at du ikke kan få tilgang til et nettsted som drives av Hill's, eller som følge av din avhengighet av informasjon på nettstedet.

Klikking på visse lenker innenfor www.hillspet.com og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen vil bringe deg til andre nettsteder som Hillspet.com og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen ikke påtar seg noe ansvar for.

Hill's samler bare inn informasjon som kan identifisere deg når du gir opplysningene frivillig. Hill's bruker denne informasjonen i samsvar med reglene om personvern som er beskrevet nedenfor.

Eventuell ikke-personlig informasjon, kommunikasjon eller materiale du sender til www.hillspet.com og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen, eller til Hill's per e-post, skjer på ikke-konfidensiell basis. Vi har full frihet til å bruke og reprodusere slik informasjon fritt og til et hvilket som helst formål. Spesielt vil vi stå fritt til å bruke alle ideer, konsepter, know-how eller teknikker inneholdende i slik informasjon, til ethvert formål, inkludert utvikling, produksjon og markedsføring av produkter. All informasjon du sender til www.hillspet.com og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen må være sannferdig og ikke krenke andres rettigheter, og den må være lovlig.

Hill's forbeholder seg retten til å trekke tilbake produkter som det refereres til på www.hillspet.com og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen, samt å endre sin juridiske erklæring på et hvilket som helst tidspunkt.

↑ tilbake til toppen

REGLER FOR PERSONVERN OG BARNS PERSONVERN

Hill's respekterer personvernet til de som besøker nettstedet. Våre regler for personvern er angitt nedenfor. Disse reglene vil kunne endre seg parallelt med at Internett-teknologien endrer seg. Alle endringer vil umiddelbart bli meddelt på disse sidene.

↑ tilbake til toppen

EN SPESIELL MERKNAD TIL FORELDRE OG FORESATTE

Hill's er opptatt av barns personvern. Vi erkjenner at barns bruk av e-post og Internett gir grunn til spesielle tiltak med hensyn til personvern og informasjonssikkerhet.

Det er Hill's intensjon å følge retningslinjene for reklame på Internett og online-tjenester, slik de er utformet av Children's Advertising Review Unit ("CARU"), herunder deres retningslinjer for innsamling av personopplysninger fra mindreårige. Hill's påminner og anmoder alle foreldre om å kontrollere og overvåke barnas online-aktiviteter. Hjelp oss med sikre personvernet for barna dine ved å sørge for at de aldri sender e-post eller opgir personopplysninger på dette nettstedet eller noe annet nettsted uten tillatelse.

↑ tilbake til toppen

HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN? HVA GJØR VI MED DEN?

Informasjon som kan identifisere en online-besøker samles kun inn når den oppgis frivillig. Vi samler inn identifiserbar informasjon kun for å kunne besvare spørsmålene fra våre besøkere om selskapet vårt og dets produkter og tjenester, og for å kunne poste trykksaker fra selskapet, f.eks. brosjyrer, eller for å kontakte vinnere av konkurranser eller kampanjer. Vi bruker ikke e-postadressen eller andre personlige opplysninger til noe annet formål enn å svare på dine forespørsler eller meldinger. Vi bruker den ikke internt, og vi deler den ikke med tredjeparter utenom selskapene i Hill's-gruppen på annen måte enn det som er spesifikt angitt her.

Når du besøker nettstedet vårt, loggfører vi automatisk IP-adressen din (den unike adressen som identifiserer din datamaskin på Internett) som vår server gjenkjenner automatisk. Vi bruker IP-adresser til å administrere nettstedet og for å samle bred demografisk informasjon til generell bruk.

Nettstedet vårt inneholder til tider informasjon om premiekonkurranser eller andre kampanjer som Hill's tilbyr, alene eller sammen med et annet Internett-foretak, og det kan være at vi gir deg mulighet til elektronisk påmelding. Hvis så er tilfelle, vil Hill's og/eller vår autoriserte representant bruke informasjonen du gir i den hensikt å gjennomføre kampanjen (f.eks. til å kontakte deg hvis du vinner), og, med ditt samtykke, tilby deg produkter og tjenester fra Hill's og sponsorene for den felles konkurransen vår. I tillegg kan det hende at vi samler inn demografiske data og andre data til markedsundersøkelser, markedsføring og kampanjer.

Som en del av tjenestene vi tilbyr deg gjennom nettstedet vårt, kan det hende at informasjonen du gir overføres til land utenfor European Economic Area. Eksempelvis kan dette skje hvis en av våre servere fra tid til annen er lokalisert i et land utenfor EEA-området, eller hvis en av våre tjenesteytere er lokalisert i et land utenfor EEA. Vi deler også informasjon med selskaper i gruppen vår som er lokalisert over hele verden, inkludert Hill's Pet Nutrition Inc. i USA. Disse landene har kanskje ikke samme type lovverk for beskyttelse av data som EEA-landene

↑ tilbake til toppen

INFORMASJONSKAPSLER

I likhet med mange andre selskaper, bruker Hill's teknologien med informasjonskapsler eller "cookies", som innebærer at serverne våre legger igjen spesielle koder på en besøkende maskin. Denne informasjonen hjelper oss med kontinuerlig å fastslå det totale antall besøkere på nettstedet vårt og identifisere type nettleser (f.eks. Netscape, Internet Explorer) samt type operativsystem (f.eks. Windows, MacIntosh osv.) som besøkerne benytter. Denne informasjonen brukes kun til å forbedre nettstedet vårt og til å forbedre din opplevelse av nettstedet. Hill's bruker ikke under noen omstendighet denne informasjonen til å identifisere besøkere eller kjøre kryssreferanse av informasjonen mot en annen type personlig informasjon som oppgis frivillig på nettstedet vårt.

VI HÅPER DU FÅR GLEDE AV NETTSTEDET!

↑ tilbake til toppen

[ ↑ skip to content ↑ ]