[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Hvordan og når skal du fôre din godt voksne hund?

Det er viktig å fôre  din godt voksne hund med riktig mengde og til riktige tider, men det kan være vanskelig - behovet for fôring kan variere mye fra en hund til en annen. Fôringsveiledningene på fôrboksen eller -sekken er bare et utgangspunkt. Det er meget viktig for hundens helse at den fysiske tilstanden kontrolleres jevnlig og at fôringsmengden justeres ved behov.

For å sørge for at din eldre hund holder seg frisk, anbefaler Hill's følgende enkle trinn i denne prosessen:

  • Vei hunden din og fôr den ifølge fôringsveiledningen og anbefalinger fra veterinæren
  • Vurder hundens fysiske tilstand ved hjelp av vårt poengsystem for kroppens tilstand hver andre eller tredje uke i de første seks månedene
  • Juster fôrmengden tilsvarende
  • Gjenta

Endre fôr

Hvis du skifter til Hill's Science Plan Canine Mature Adult, bør du introdusere det over en sjudagers periode. Dette gjør du ved å blande hundens tidligere fôr med økende porsjoner av det nye fôret. Inntil det bare fôres med Science Plan. Dermed vil hunden få fullt utbytte av Science Plan Canine Mature Adults gode smak og mange ernæringsmessige fordeler.

Du og din veterinær Veterinæren din er din beste informasjonskilde når det gjelder hundens helse og velvære. Spør din veterinær jevnlig om råd og tips om hundens vekt. Det er viktig at hunden oppnår og vedlikeholder sin idealvekt, ikke bare fordi det reduserer faren for sykdom, men også fordi hunden da vil ha et lenger, sunnere og mer energisk liv.

Spør veterinæren din om hvilke av disse fôringsmetodene som er best for din godt voksne hund:

Fritt valg: Hunden har alltid fôr tilgjengelig.
Tidsbegrenset fôring:Fôret er tilgjengelig for hunden kun i et begrenset tidsrom
Måltidsfôring: En tilmålt mengde fôr er tilgjengelig for hunden ved spesielle mattider hver dag.

Vann Hunden din må alltid ha tilstrekkelige mengder friskt vann tilgjengelig. Hvis den ikke får drikke vann over en lengre periode, kan det føre til helseskade.

Godbiter Selv om det er fristende å gi dem middagsrester, så vil dette ikke gi hunden den korrekte ernæringsmessige balansen. Prøv å ikke gi hunden for mange godbiter, fordi dette kan føre til vektøkning eller ernæringsmessig ubalanse.

[ ↑ skip to content ↑ ]