[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Skriv inn fullt navn, e-postadresse og hundens navn. * Obligatoriske felt.

Fortell din historie. *

Kan vi kontakte deg vedrorende historien? *

Last opp bilde og/eller et videoklipp av hunden. Maks. filstorrelse: 5 Mb

Fortell din historie. *

Del tankene dine!

Anbefalt av veterinærer

Det er en grunn til at Hill's anbefales av veterinærer verden over. Vi vil meget gjerne høre din suksesshistorie om Hill's-produkter!

ONLINE SUKSESSHISTORIER

Jeg bekrefter med dette at jeg gir Hill's Pet Nutrition, Inc. ("Annonsør"), datterselskap og tilknyttede selskaper, deres respektive stedfortredere, lisensinnehavere, rettsetterfølgere, agenter og juridiske representanter (heretter samlet kalt "lisensierte parter"), retten til å bruke, publisere og opphavsrett på mitt navn, by/bosted, attesterte uttalelser, og/eller eventuelle bilder, videoer og andre elektroniske og/eller digitale særegenheter eller bilder av meg og/eller hunden/katten min, (Slike bilder, videoer eller elektroniske og/eller digitale særegenheter eller bilder blir heretter kollektivt kalt "bilder") sendt inn av meg online i dag via annonsørens nettsted, ubegrenset globalt bruk i alle medier og typer reklame og markedsføring av Annonsøren Hill's hunde- og kattefôr.

Jeg godtar at de lisensierte partene skal ha rett til å tilskrive slike innsendte uttalelser (eller uttalelser med andre ord som har vesentlig samme betydning) for meg, som jeg herved bekrefter er et uttrykk for min personlige erfaring og tro.

Videre bekrefter jeg at: (a) alle innsendte bilder er kun av meg og/eller min(e) hund(er)/katt(er), og inkluderer ingen likheter eller bilder av andre personer eller hunder/katter som ikke eies av meg, (b) slike bilder eies av meg og (c) at jeg er 18 år eller eldre og har full myndighet til å gi rettigheter til lisensierte parter som referert ovenfor. Jeg godtar og forstår at bilder sendt inn av meg skal tilfalle de lisensierte partene og ikke returneres til meg.

Jeg godtar at reklame eller andre materialer ikke må leveres til meg for ytterligere godkjenning før lisensierte parters bruk.

Jeg frigir herved lisensierte parter fra alle krav, gjeld, handlinger eller årsaker til handlinger, søksmål, tvistemål, skader og gjeld av enhver art eller karakter, som har oppstått eller kan oppstå som følge av lisensierte parters utøvelse av de rettigheter jeg har gitt til dem som er angitt her. Jeg godtar videre at jeg skal spare de lisensierte partene for skade og skal holde de lisensierte partene fra og mot alle kostnader, utgifter og gjeld pådratt av de lisensierte partene i forbindelse med forsvar av ethvert krav eller krav på grunn av dette, herunder rimelige advokathonorarer.

Det som fremkommer her vil ikke utgjøre noen forpliktelse på de lisensierte partene og føre til bruk av noen av de rettigheter som er angitt her.

[ ↑ skip to content ↑ ]