[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Hvordan og når skal du fôre din godt voksne katt

Det er viktig å fôre den godt voksne katten din med riktig mengde og til riktige tider, men det kan være vanskelig - behovet for fôring kan variere mye fra en katt til en annen. Fôringsveiledningene på fôrboksen eller -sekken er bare et utgangspunkt. Det er meget viktig for kattens helse at den fysiske tilstanden kontrolleres jevnlig og at fôringsmengden justeres ved behov.

For å sørge for at din godt voksne katt holder seg frisk, anbefaler Hill's følgende enkle trinn i denne prosessen:

  • Vei katten din
  • Fôr den ifølge fôringsveiledningen og anbefalinger fra veterinæren
  • Vurder kattens fysiske tilstand ved hjelp av vårt poengsystem for kroppens tilstand hver andre eller tredje uke i de første seks månedene
  • Juster fôrmengden tilsvarende
  • Gjenta

Endre fôr

Hvis du skifter til Hill's Science Plan Feline Mature Adult kattefôr, bør du introdusere det over en sjudagers periode. Dette gjør du ved å blande kattens tidligere fôr med økende porsjoner av det nye fôret. Inntil det bare fôres med Science Plant. Dermed vil katten få fullt utbytte av Science Plan Feline Mature Adults gode smak og mange ernæringsmessige fordeler. Du og din veterinær Veterinæren din er din beste informasjonskilde når det gjelder kattens helse og velvære. Spør din veterinær jevnlig om råd og tips om kattens vekt. Det er viktig at katten oppnår og vedlikeholder sin idealvekt, ikke bare fordi det reduserer faren for sykdom, men også fordi katten da vil ha et lenger, sunnere og mer energisk liv.

Spør veterinæren din om hvilke av disse fôringsmetodene som er best for godt voksne katter:

Fritt valg:Katten har alltid fôr tilgjengelig.
Tidsbegrenset fôring: Fôret er tilgjengelig for katten kun i et begrenset tidsrom
Måltidsfôring: En tilmålt mengde fôr er tilgjengelig for katten ved spesielle mattider hver dag. Vann Katten din må alltid ha tilstrekkelige mengder friskt vann tilgjengelig. Hvis den ikke får drikke vann over en lengre periode, kan det føre til helseskade. Godbiter Selv om det er fristende å gi dem middagsrester, så vil dette ikke gi katten den korrekte ernæringsmessige balansen. Prøv ikke å gi katten for mange godbiter, fordi dette kan føre til vektøkning eller ernæringsmessig ubalanse.

[ ↑ skip to content ↑ ]