[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Hvordan og når skal min voksne katt fôres?

Det er viktig å fôre den voksne katten din med riktig mengde fôr og til riktige tider, men det kan være vanskelig − behovet for fôring kan variere mye fra en katt til en annen. Fôringsveiledningene på fôrboksen eller -posen er bare et utgangspunkt. Det er meget viktig for kattens helse at den fysiske tilstanden kontrolleres jevnlig og at fôringsmengden justeres ved behov. For å sørge for at din voksne katt holder seg frisk, anbefaler Hill's følgende enkle trinn i denne prosessen:

  • Vei katten din
  • Fôr fôringsveiledningen og anbefalinger fra veterinæren
  • Vurder kattens fysiske tilstand ved hjelp av vårt poengsystem for kroppens tilstand hver andre eller tredje uke i de første seks månedene
  • Juster fôrmengden tilsvarende
  • Gjenta

Endre fôr

Hvis du skifter til Hill's Science Plan Feline Adult kattefôr, bør du introdusere fôret over en syvdagersperiode. Dette gjør du ved å blande kattens tidligere fôr med økende porsjoner av det nye fôret inntil det bare fôres med Science Plant. Dermed vil katten få fullt utbytte av Science Plan Feline Adults gode smak og mange ernæringsmessige fordeler.

Du og din veterinær

Veterinæren er din beste informasjonskilde når det gjelder kattens helse og velvære. Spør din veterinær jevnlig om råd og tips om kattens vekt. Det er viktig at katten oppnår og vedlikeholder sin idealvekt, ikke bare fordi det reduserer faren for sykdom, men også fordi katten da vil ha et lengre, sunnere og mer energisk liv. Spør veterinæren om hvilke av disse fôringsmetodene som er best for din voksne katt: Fritt valg: Katten har alltid fôr tilgjengelig. Tidsbegrenset fôring: Fôret er tilgjengelig for katten kun i et begrenset tidsrom. Måltidsfôring: En tilmålt mengde fôr er tilgjengelig for katten ved spesielle matingstider hver dag.

Vann

Katten din må alltid ha tilstrekkelige mengder friskt vann tilgjengelig. Hvis den ikke får drikke vann over en lengre periode, kan det føre til helseskade.

Godbiter

Selv om det er fristende å gi katten middagsrester, vil dette ikke gi en korrekt næringsmessig balanse. Gi ikke katten for mange godbiter, da det kan føre til vektøkning eller ernæringsmessig ubalanse.

Det neste trinnet

Når katten kommer i sjuårs-alderen, er den kommet i livets seniorfase. Ernæringsbehovet hos godt voksne katter skiller seg fra behovet hos kattunger, så du må endre på kattens kosthold. Hill's™ Science Plan Feline Mature Adult gir førsteklasses ernæring for katter som er sju år eller eldre. Ved å fôre katten med Science Plan Feline Mature Adult kan den bevare formen også når den eldes. 

[ ↑ skip to content ↑ ]