[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Katter som sørger

Det er viet lite oppmerksomhet til emnet katter og sorg. Dette er nok i stor grad fordi katter ofte blir sett på som uavhengige dyr som har beholdt mye av sin "ville" natur. Men katter kan få adferdsendringer etter å ha mistet en annen katt, og disse kan av og til være vanskelige å forstå.

Når dyr har sterke bånd til noen, er det mer sannsynlig at de blir opprørt dersom de mister kompanjongen. Selv katter som konstant slåss kan sørge over tapet av sin erkefiende. Ingen vet med sikkerhet om katter forstår hva død er, men de skjønner definitivt at en i husholdet er borte og at noe er annerledes i huset. Eierens savn kan også bli kommunisert til katten, hvilket vil gjøre stakkaren enda mer forvirret enn den kanskje allerede føler seg.

Tegn på sorg

Det er ingen måte å forutse hvordan en katt kommer til å oppføre seg når den mister en venn. Noen katter virker fullstendig uberørt, og noen få kan faktisk virke regelrett fornøyde med at kompanjongen er borte. Andre slutter å spise og mister interessen for omverdenen, de blir bare sittende og stirre ut i luften, tilsynelatende deprimert. Noen få katter skifter personlighet eller adferd når de mister en venn. 

Selv om det ikke har foregått noen omfattende forskning på området katter som opplever tap, har det blitt foretatt en undersøkelse av the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (den amerikanske foreningen for forhindring av grusomhet mot dyr) hvor de fant at katter spiste mindre, sov mer og ble mer høylydte etter en kompanjongs død. Men heldigvis fant de også at i alle de 160 hjemmene som var med i undersøkelsen hadde katten vendt tilbake til normal oppførsel innen seks måneder.

Hvordan kan vi hjelpe?

Det finnes mange ting du kan gjøre for å hjelpe en sørgende katt med å komme over tapet. Ved å minimalisere forandringer vil du gi katten tid til å takle tapet av en kattevenn. Oppretthold kattens rutine. Endringer i mattid eller bare det å flytte på møbler vil kunne gi katten enda mer stress. En sørgende katt kan la det gå ut over maten. Dersom den ikke vil spise i løpet av flere dager, står den i fare for å utvikle en potensielt dødelig leversykdom. Du kan oppfordre til spising ved å varme maten litt eller å putte litt vann eller kjøttsaus i den. Sitt ned sammen med katten din under måltidene for å gi den trygghet. Ikke ble fristet til å forandre kostholdet for å stimulere appetitten da dette kan føre til fordøyelsesproblemer. Dersom katten ikke spiser i løpet av 24 timer, bør du søke hjelp hos dyrlegen.

Kvalitetstid

Tilbring mer tid med katten hvor du steller, klapper og leker med den. Dette vil gi en positiv følelse til de forandringene i hjemmet katten opplever. Ikke forsøk å erstatte en mistet katt med en gang. Selv om katten din savner en kompanjong, er det tvilsomt om den vil ønske en fremmed velkommen mens den fremdeles er opprørt etter tapet. En ny katt på denne tiden kan rett og slett bli en ekstra kilde til stress. Som mange andre raser kan den tiden katten tilbringer med å sniffe og snuse på den døde kroppen være en nødvendig del av sorgprosessen. Det kan derfor være til hjelp å ta en barmhjertighetsavlivet katt med hjem i stedet for å få henne kremert hos dyrlegen. Når det oppstår dramatiske endringer i atferden, bør katten alltid bli sjekket hos dyrlegen for andre fysiske problemer. Uløste atferdsproblemer kan bli referert videre til eksperter i dyreatferd.

Støtte hos andre som har mistet et husdyr

Å hjelpe katten din å komme over sorgen kan være spesielt vanskelig dersom du har problemer med å takle det selv. Det kan av og til hjelpe å dele følelsene dine med andre som har opplevd hvor vanskelig det kan være å miste et husdyr.

Ref: Feline Advisory Board - www.fabcats.org

[ ↑ skip to content ↑ ]