[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Passionate about animal
welfare

 Alle kjæledyr som Hill’s tar hånd om, befinner seg i et kjærlig, trygt, lekent og rent miljø. Vi benytter kun ikke-innvaderende, humane forskningsmetoder som er nødvendige for å utvikle ernæringsteknologi som bidrar at hunder og katter lever lengre og sunnere. Våre gjennombrudd innen ernæring for hunder og katter er enestående innenfor bransjen, og vår forretningsdrift og vårt omdømme er oppbygd ved at vi alltid arbeider etter de høyeste etiske standarder.

Hver eneste dag viser vi at vitenskapelig teknologi av høy kvalitet og omsorgsfullt stell av dyrene går hånd i hånd når det gjelder å forbedre livene til hunder og katter. Dette er grunnen til at Hill's utelukkende støtter (og selv bedriver) ansvarsfull og human behandling av hunder og katter. Alle studier som utføres eller støttes av Hill's, enten det skjer ved Hill’s Pet Nutrition Center eller eksternt i forbrukernes hjem, ved veterinærhøyskoler eller andre steder, må alltid være i samsvar med følgende strenge Hill’s-retningslinjer for å sikre det ypperste innen dyrestell:Vi deltar ikke i undersøkelser som setter katters og hunders helse i fare. Alle studier som støttes av Hill’s er utformet for å opprettholde og forbedre dyrenes helse. Vi vil aldri utføre studier på hunder eller katter som krever dyrets liv.
• 


Når vi studerer hvordan et næringsemne absorberes, fordeles, lagres og utslippes av en hunde- eller kattekropp, bruker vi bare forskningsmetoder som tilsvarer veterinærvarianten av de metoder som brukes for ernæringsmessige eller medisinske studier på mennesker. Hill’s verken støtter eller utfører forskning som kan forårsake smerter eller skader på hunder eller katter. Dette er basert på vår overbevisning om at alt som er smertefullt for mennesker, også er smertefullt for hunder og katter.


Vi gjennomfører ikke undersøkelser med mindre vi har overbevisende indikasjoner på at vi kan forbedre hunders og katters helse og velferd. Disse studiene resulterer ofte i gjennombrudd innen ernæring, noe som forbedrer livet for millioner av hunder og katter.


Vi arbeider kontinuerlig for å finne måter vi kan redusere avhengigheten av dyreforskning. Et vesentlig antall av de hunder og katter som deltar i våre ernæringsstudier, gjør dette i tester i hjemmet. Våre veterinærer og ernæringsfysiologer er dyktige til å utvikle kunstige modeller som simulerer funksjoner hos dyr. Vi er for eksempel pionerer innenfor bruken av en ”kunstig munn” når det gjelder testing av munnpleie og som måler effektiviteten av de nye teknologiene. Et annet eksempel er vår utvikling og bruk av en matematisk formel som baserer seg på ernæringsprofilen til fôret, og som med stor nøyaktighet kan forutsi pH-verdien i urinen hos katter uten bruk av dyreforsøk.


Vi støtter forskning med bruk av hunder og katter som har naturlig forekommende sykdommer eller tilstander, for å forsikre eierne om at vårt terapeutiske fôr er sikkert og effektivt. Vi deltar ikke i undersøkelser der det benyttes kirurgiske prosedyrer eller ikke-kirurgiske metoder for å skape eller simulere sykdomstilstander.


Hill’s Pet Nutrition Center og alle eksterne anlegg som Hill's støtter, må tilfredsstille eller overgå alle bransjemessige regelstandarder som gjelder omsorg for dyr. For all forskning som utføres ved eksterne anlegg, støtter og finansierer vi "dyretalsmenn" som har ansvar for å sikre at dyrene får et omsorgsfullt stell med både rikelig mosjon og et rikt sosialt miljø.


We enthusiastically support and encourage adoption of dogs and cats previously participating in studies. We strongly urge new pet owners to research and study how to care for a new pet before bringing one into the home.
• 


Vi publiserer våre forskningsresultater for å sikre fremgang i kunnskapen omkring ernæringsmessig helsestell, og for å bidra til å forhindre unødig gjentatte studier med hunder og katter.


Hill’s bruker bare data fra dyreforskning som er offentlig kjent (tidligere publisert) eller som er utført i samsvar med "Global Animal Welfare Policy".

[ ↑ skip to content ↑ ]